• E-mail : bilgi@konyamelekler.com

Bilişsel Hazırlık

Bilişsel Hazırlık

Bilişsel Hazırlık

Bilişsel Becerilere Hazırlık zihinsel yetersizliği olan bireylerin destek eğitimine başladıklarında öğrenmelerinin anlamlı ve kalıcı olmasını daha sonraki aşamalarda önerilecek olan modüllerdeki kazanımlar için bireyi hazırlamak amacıyla geliştirilmiştir.