• E-mail : bilgi@konyamelekler.com

Özel Öğrenme Güçlüğü

Disgrafi (Yazma Güçlüğü)

Yazma zorluklarını içerir. Harfleri yanlış-ters yazma, kopyalama, satır ...

Dispraksi (Motor ve ...

Motor beceriler ve sosyal becerilerdeki uyum problemlerini işaret ...

Disleksi (Okuma ve ...

Okuma sorunlarını içerir.  Hiç okuyamamadan, atlama, ekleme, ters çevirme, ...

Diskalkuli (Matematik Öğrenme ...

Matematik becerilerinde zorlukları ifade eder zor öğrenme, yanlış ...