• E-mail : bilgi@konyamelekler.com

Bobath Terapisi

Bobath Terapisi

Bobath Terapisi

Serebral palsi’li çocuklar başta olmak üzere doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklar ile duyu-motor bozukluklarına neden olan farklı tablolarda kullanılan, bilimselliği yüksek nörogelişimsel terapi yöntemidir.